Слънчевият поздрав в йога

Днес, говорейки за йога, обикновено имаме предвид Хатха Йога или т.нар. физическа йога. Това е пътят на отличното здраве и природосъобразния начин на живот. Хатха Йога се изгражда върху Асана (физическата поза), Пранаяма (контрол върху дишането), Пратияхара (обръщане на сетивата навътре), Дхарана (концентрация) и Медитация (дхяна), както и техники за обща релаксация на ума и тялото.
Названието Хатха Йога произлиза от думите Ха (Слънце) и Тха (Луна). Слънцето олицетворява положителното във всеки един смисъл – светлината, мъжкото начало, творящия или даващ аспект. Луната е символ на отрицателното, тъмнината, женско начало, приемащия аспект. Синхронизирането на двата вида енергия във всеки човек неизбежно води до по-добро здраве и вътрешен мир. Един от най-лесните и бързи начини за постигане на баланс е чрез редовното практикуване на Поздрава към Слънцето (Surya Namaskar). Той е една от най-разпространените комбинации от асани, активиращи всеки един от седемте енергийни центрове на тялото и подобряващи дейността на ендокринната нервна система и жлезите с вътрешна секреция.
Най-добре е да практикуваме Surya Namaskar в сутрешните, наситени с амброзия часове, малко преди и по време на изгрева, защото тогава ъгълът, който се образува между Земята и Слънцето подпомага себеопознаването. По това време на деня въздухът е наситен с най-много жизнена енергия и естественият биоритъм подпомага детоксикацията както на тялото, така и на ума.
Поздравът към Слънцето се състои от 12 последователно изпълнявани ритмични движения, съчетани с контролирано дишане. За по-голяма концентрация и ефективност всяко от тези движения може да бъде съчетано със съответстващата му мантра, произнесена на санскрит или с положително утвърждение на български език. Така концентрацията се засилва и съзнанието се отваря с лекота за животворящата космична енергия, излъчвана от Слънцето.

Слънчевият комплекс-gorgeousyoga
Ето и 12 позиции, заедно с подходящите мантри и афирмации.

1. Позиция 1 – Поздрав (Tadasana) – въздейства на Анахата (четвърта, сърдечна чакра). Мантрата е Om Mitraya Namaha; Положителното утвърждение – Аз съм в пълен баланс в средата си.
• Позиция 2 – Извиване назад (Hasta Uttanasana) – въздейства на Вишудха (пета, гърлена чакра). Мантрата е Om Ravayé Namaha; Положителното утвърждение – Аз поздравявам Слънцето и Луната.
• Позиция 3 – Глава към краката (Pada Hastasana) – въздейства на Свадхисана (втора, съкрална чакра). Мантрата е Om Suryaya Namaha; Положителното утвърждение – Аз поздравявам Земята.
• Позиция 4 – Конник (Ardha Chandrasana) – въздейства на Аджна (шеста чакра, трето око). Мантрата е Om Bhanavé Namaha; Положителното утвърждение – Аз имам пълно доверие в бъдещето.
• Позиция 5 – Опора на прави ръце (Uttihita Chaturanga Dandasana) – въздейства на Муладхара (първа, коренова чакра). Мантрата е Om Khagaya Namaha; Положителното утвърждение – Аз съм сила и енергичен.
• Позиция 6 – Осморен допир (Ashtangasana) – въздейства на Манипура (трета чакра, слънчев сплит). Мантрата е Om Pushné Namaha; Положителното утвърждение – Аз се доверявам на потока на Живота.
• Позиция 7 – Кобра (Bhujangasana) – въздейства на Вишудха (пета, гърлена чакра). Мантрата е Om Hiranyagarbhaya Namaha; Положителното утвърждение – Аз се отварям за Доброто.
• Позиция 8 – Куче с наведена глава (Adho Mukha Shvanasana) – въздейства на Муладхара (първа, коренова чакра). Мантрата е Om Marichayé Namaha; Положителното утвърждение – Аз съм здрав.
• Позиция 9 – Конник. Мантрата е Om Adityaya Namaha; Положителното утвърждение – Аз се усмихвам на себе си.
• Позиция 10 – Глава към краката. Мантрата е Om Savitré Namaha; Положителното утвърждение – Аз съм изпълнен с благодарност.
• Позиция 11 – Извиване назад. Мантрата е Om Arkaya Namaha; Положителното утвърждение – Аз се отварям за Светлината.
• Позиция 12 – Поздрав. Мантрата е Om Bhaskaraya Namaha; Положителното утвърждение – Аз съм осъзнат.

Автор: Галина Джендова